Wie zijn wij?

WIE ZIJN WIJ?

Lions Club Almere is een charitatieve organisatie waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid.

Als “serviceclub” maakt Lions Almere deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving.

 

In een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker.

 

Lions Club Almere tracht dit doel te bereiken onder het internationale Lions motto ‘We Serve’ door het verwerven, beheren en besteden van middelen ten behoeve van activitieten die passen binnen de doelstelling van de club, alles in de ruimste zin van het woord.
 
Lions Club Almere Host opgericht op 14-4-1988 is ruim 25 jaar actief in Almere en bestaat uit 32 enthousiaste en betrokken leden. Als zogenaamde “serviceclub” maken wij onderdeel uit van Lions Club Nederland welke met ruim 11.500 leden valt onder Lions Club Internationaal.
Ook voor onze club gelden uiteraard dezelfde doelstellingen en erecode als welke Internationaal worden nagestreefd.  Van ieder “Lion” mag een actieve inzet verwacht worden om de clubdoelstellingen te realiseren.

 

De leden van Lions Almere zetten zich dan ook geheel vrijwillig en belangeloos in voor een betere samenleving. Zij doen dat op basis van persoonlijke overtuiging en inzet.

 

Elke Lions Club heeft zijn eigen profiel. Binnen onze club spelen vriendschap, plezier en sfeer een prominente rol. Men kan alleen op uitnodiging lid worden maar u kunt natuurlijk altijd uw interesse voor het lidmaatschap kenbaar maken.
 
De Leden van Lions Almere komen 1 per maand bijeen om diverse zaken te bespreken en de voortgang van verschillende activiteiten te evalueren. Ook wordt er duidelijk aandacht besteed cultuur in breedtse zin van het woord. Zo zijn er regelmatig verschillende sprekers die vertellen over hun passie vertellen of aandacht vragen voor hun organisatie.
Lions Almere Veritas is als zusterorganisatie gelieerd aan Lions Club Almere die als Host Organisatie opereert.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons emailadres; info@lionsclubalmere.nl of via het algemene contactformulier.

 

 

Comments are closed.