Lions Club International

 Lions Club International
Serviceclubs vonden in de eerste decennia van de vorige eeuw hun oorsprong in de Verenigde Staten. Zo ook de Lions. Reeds in het midden van de 19e eeuw komt de naam ‘Lions’ voor; clubs van mannen die zich bezighielden met de problemen van ‘good governement and good citizenship’. Het was Melvin Jones  die in 1917 in Dallas (Texas-USA) een groot aantal van die kringen bundelde tot de Association of Lions Clubs.

 

De internationale organisatie Lion Club International telt ruim 1,3 miljoen leden, verenigd in meer dan 45.000 Lions clubs in 206 landen. LCI is daarmee wereldwijd de grootste organisatie van serviceclubs en de grootste NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) binnen de Verenigde Naties.

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International  (artikel 7 statuten Vereniging MD 110)

  1. het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  2.  het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  3.  een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  4.  de lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip
  5.  een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
  6.  het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

 

Mission statement of Lions Clubs International:

‘ To create and foster a spirit of understanding among
all people for humanitarian needs
by providing voluntary services through community involvement and
international cooperation.’

Voor meer informatie over Lions Club International; http://www.lionsclubs.org

Lions Clubs International
Headquarters

300 West 22nd Street

Comments are closed.