Lions Club Almere is een charitatieve organisatie waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid.

Als “serviceclub” maakt Lions Club Almere deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving

In een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker.

Lions Club Almere tracht dit doel te bereiken onder het internationale Lions motto ‘We Serve’ door het verwerven, beheren en besteden van middelen ten behoeve van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de club, alles in de ruimste zin van het woord.

Lions Club Almere is opgericht op 14-4-1988 en dus ruim 30 jaar actief in Almere en telt 20 enthousiaste en betrokken leden. Als zogenaamde “serviceclub” maken wij onderdeel uit van Lions Club Nederland welke met ruim 11.500 leden valt onder Lions Club International. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen Lions leden. Daarmee is Lions Club International de grootste serviceclub ter wereld.
Ook voor onze club gelden uiteraard dezelfde doelstellingen en erecode als welke Internationaal worden nagestreefd.  Van iedere Lion mag een actieve inzet verwacht worden om de clubdoelstellingen te realiseren.

De leden van Lions Club Almere zetten zich geheel vrijwillig en belangeloos in voor een betere samenleving. Zij doen dat op basis van persoonlijke overtuiging en inzet.

Elke Lions Club heeft zijn eigen profiel. Binnen onze mannenclub spelen vriendschap, plezier en sfeer een prominente rol. Men kan alleen op uitnodiging lid worden maar u kunt natuurlijk altijd uw interesse voor het lidmaatschap kenbaar maken. Informatie over het lidmaatschap staat hier.

De leden van Lions Club Almere komen 1 keer per maand bijeen om diverse zaken te bespreken en de voortgang van verschillende activiteiten te evalueren.

Ook wordt er duidelijk aandacht besteed aan cultuur in de breedste zin van het woord. Zo zijn er regelmatig verschillende sprekers die vertellen over hun passie. Daarnaast worden bezoeken aan diverse organisaties georganiseerd. Hierbij worden ook de partners van de leden uitgenodigd.
Lions Almere Veritas is als zusterorganisatie gelieerd aan Lions Club Almere die als Host Organisatie opereert. Hetzelfde geldt voor LEO Club Almere Ventus Novum, de club van jonge Lions.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via ons emailadres info@lionsclubalmere.nl.

 

Projecten

 • De bijl erin.

  Handen uit de mouwen

  Met zijn allen naar buiten, weer of geen weer.

 • Nagels lakken voor Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

  Nagels lakken

  Op 13 april 2019 hebben de drie Almeerse Lions/LEO's-clubs en Lions Club Gooiland meegedaan aan de landelijke actie voor de Stichting Semmie.

 • Koningsdag

  Op Koningsdag verkopen we allerlei spullen en verkopen we loten voor het goede doel.